Newspaper Archive of
The Sun Paper
Sheridan , Oregon
Lyft
April 5, 1989     The Sun Paper
PAGE 2     (2 of 22 available)        PREVIOUS     NEXT      Full Size Image
 
PAGE 2     (2 of 22 available)        PREVIOUS     NEXT      Full Size Image
April 5, 1989
 

Newspaper Archive of The Sun Paper produced by SmallTownPapers, Inc.
Website © 2019. All content copyrighted. Copyright Information.     Terms Of Use.     Request Content Removal.
+~.2.2.+:~ 2=:: :::: :: =: : x: ::2-'*: frc i)l {~rl M: !5+. a ") Cleanup campaign is positive step Fhe c,iean+~p calnpa~gns now underway in both Sheridan and W iiamina show u~ once again just hOW much can be accomplished when people work together for a common cause We thir;~c arc! Funt~, operator of West County Sanitary Service, especialiy deserves some public credit for his efforts. He's offering to p+c1 il~> h}lt'~,l ta!ld It> VVillanicliu Indtixl!Jt'~ t ) tt}nh~ilidai{- it,. ht4dinTh Ill lilt' It't!1t)11 (tlt(t 1~, rl/;i|ia~hi~ il /)n ;i muhq)it~ u~u t>,t,~>, tt da~. [ lhT('~IIll7 ;ll~,+~ i% Ihc J;it'l Si~ %(}0 hn4!l; P4"!', :tl't+tlnd '{tl rt'l}t'+11111~ lilt." (rabIrtc V~, S1, It Pcirk ]:tw {illd IP.+t -. !hi' ~,l,tt till {)t lhal lallt'lt h~i WJ th;il )t' ill p It+ lh+ ftti]llJ~ f~,I!'iX t}tci{tclil;lhkj ~ \~ht'll thtx ht>,}t, lhu kpollt'd o\~>1 !i+~1%t>+u;dl', Ill ~l't}i t ~' C)[ .~ It! 4 h~x+l~, \th}!t Iht })aIlt'(] ++\v] 11t+{tl'-, tikH;tli\ 11] l\t~ ~Jl'lil!p" {}i h)ilr ;tllh ;l tlal;icltcu~ttl ., i t~ ~ I''t I:~. IliD". ut'i ,,i ' i ,~1~ ~ h A tk+ !!it ,,+~(,!t{'ll +~\t l'~ ,i kilt|< ILlilW}lt7 +'" I{ '-"+ \+~]"!/I llt'll k ;~< lh.i~>t I ~+Itiill[+12t I~ lilt!tl-I I[ ,lll|'~llitti Iit lilt t{ta',i:ll bt'h ii lilt ~I{ql[i co;i~>lal ~,lt}]}l'kLtlid ]illt'rli H' rdil [st"~t)t +~4}tll}lt l+li ( ;l]lit}llt];i ;il]d 111 iht '~t)itlht Ill RiRkic'> ll+t)tll Ibwlh{Tll { lah It/ { t'llli';il ~'XJt{>. t iict t}ru}cr ]ic;i~ I]~ l(trc',t/'ll ;lrt'ii~ ni icls ,-,ix'~ latl~ wotldcd {';lll~t)ll% ;li]d rt'll]1)Iu Hrl'H%. I h( %t"lt)ll{'d {~\t l lit'%l~- 11t "i{'t* t,l\ili('% ,l'+t + tlt {lllX~)ll x~all~ ,1!111 ll/ h,ltA~ IIt+'dk ~%ilt llt%{'I t|i{~ t~il/ ~lca] I)Ilt* Ill \\ ill(l} t ;/kt' fht"- ~l\t,i,, h;i~c ;ll%{I )11't>I] 1II ,~Dlll{ilhi 311/t "lll (I112!}1 {11t';1% llii] !ilL% Pl;t\{' ;Ilk{) hi'I'll ~IIQWll h) ilt'kl 1II {},Ik (Jrtl\ t-%+ \4~ tt)ltMdCl'att]t, rt"~caFch indi {';t/t'N i)i31 iht' ~>t)l}ltt'tl t}'~t I I% l/t}r (hit" I,}1 ~'\llil{'ll{HI i| it{ t'tll ltic {}Ft'LS{}l} + t{] L,l'{j~/,lh lil |lt'{.itl~t lhc%l trt'ttlt]lt~- (It)l i t~iii, ;thtqht'r 11~ o11] Ul{w~lh. I!t'\% LJlO~,\lh. St~t'tql(| !2I+(}\'~lh i lt/I flit ~i~?,tlh tn l;icl lilt; {tt}il'l t ;lit ;~ lit'lht'F II% til I}1' lllllt' O1' YHlll"lhlll~ tl%t" ~i% h>nL,, a'~ II lk I11 .t l'{'lll{i[{' {ll't'{| ;lilt| I'~ ~ t~l\t" ~l lrct+ t he had laliL'hl aI W()'~{ . l'lic~ ilad hrittpc'd Ihc t,irit'{I }it,, th!M Bqlrnc; }it, h;+tt ',~}tip. hl itlc be;lilt\ ;lli{l tl!i]tittrl D| !ill% li]H%lt whit'h hi, lht' MIIhk411"~ h;id pJa\cd tur hhn in lht' ~Olllt'lililtJk lt)llL~ tilt\% t)t t}/11il, till{I m}tA pla~cd hi ll+lbLllt". i ",111"cti,ih'd \(}ur t}ubiistHrly, ;il'llt]t"~, ab{Jtll ltiw arll~.l~> :.iiltl lhclr kht)\\ ", \\ hic]l ~\t' ha~{' t/{'t" I1 ttr{'~vtlttnp :n lit> !}aM. Ihc Nni+th\~t~kl h;l', a \~ca]lh ill la]t'ni td tthl Jl '>t~ ;Ill bl \t.r\ t}l{m11 th4uk \tt{l ,iL~,llli |ill" \l\llF lllICl't'Nl ;illd -,lit)p~}rl Nan{'~ IAlu. I.av~n'nrc (;allele. Sherhlan Where to write U.S. Sen. Mark O. Hatfleld, .t22 ttari St:nat{' Office Bldg., Wa~hillt4+ tun I).('. 2{t51{). Phone (2{)2} I 22-1- V'53 [}i~lrlti ~lfi]t'0: Room 1117 Pioneer l ( otirlh{,likC, q~ S.W Yamhill St+. I>t>rthtnd 97204. Phl}ne 221 .t.t#411 U,~. ~en. B0h Packwood. 259 Ru~',cll St'rt:.ilt- ()tflc{' HIdi4., Wa,,h. ini21{HI I).( 2(}511/. t)tlt}rlt 12{/21 224-~224 Ills{rid ~dt]cc. Suite 240. I{}l S.W. Main St. Pt~rlland. {)R q72(}4-3210. Phi}n{ 221 .i>.t7(} Fir~l District Congressman [xes AuCotn, 25,19 Ravhurn thtuse Oftice B htj.;. Washington. D.('. 20515+ Phone {202~ 225-0855. Dl',,lricl office: 2701 N,W. Vau~hn+ ~uitc 8{)(), l~ortland. OR 97210 Pht)ll{" 1 8001422-411{/.}. Stale Senator John Brenneman. R-He.poll, 278{} Nit:;. Jack~>on PI., i Ncwpor(, OR 973t~5. Phone 2{15 8828+ State Representative Paul ltanne- nlan. R-CI.verda[c. t501(} ResortI Ill. {l,,~cr{hih,. OR 97112. Phi>noI 9{}>, t(}(}4. I IMIIIlI~2SSI(}NS (}P SAGE Nt) ] th{| llt)I ;11 ttiall~ kill};{ SaL*f-" ItirnPr in Ih{' ',>,a\ t/at one u'~ualh t]t\{']~qtk lvltt'+ l rcali~ hi-)(an hl kilt+\{' ~artls t}t tri|)lll{' ~.~Hcn !+~ hini h\ ihc ill;lliV hch)', ihcii J~ h~tii]t ;lliti Marlk the lhlll~ r{~tht tip l"hc\"\t" h{'t'[l kll{}9'Ill0 \\ hc{']s into i}it' mud jtJs{ Ill{)Ill dri\iiIC lh{'lt/ ]'hD{ {mcc {~ hilt ] ,a;ll{t]}p,'lt {)It {}[ dail\ ha/:.lrd t)ll OIll CLi